Lối Sống

Cuộc sống này vốn nhiều cung bậc. Ta không thể chọn được điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng ta có thể chọn thái độ ta nhìn nó.

Page 1 of 2 1 2

Kết nối

Đề xuất